پرش به محتوا

کشور

روی نوارهای هوک و حلقه بدوزید

توسط HM Nabavian
فروخته شده
قیمت اصلی $59.00 - قیمت اصلی $59.00
قیمت اصلی
$59.00
$59.00 - $59.00
قیمت فعلی $59.00
SKU
یک رنگ را انتخاب کنید
دسترسی:
تمام شده
دسترسی:
تمام شده
دسترسی:
تمام شده

قلاب و حلقه های سنگین برای آویزان کردن فرش و ملیله.

یک جفت نوار نر و ماده

طول 75 دقیقه