پرش به محتوا

کشور

Oster® برش ماشین آلات و قطعات

Discover a premium selection of Oster® Shearing Machines and Parts at HM Nabavian. Our carefully curated collection includes state-of-the-art shearing machines, renowned for their durability and precision, catering to both professional and personal grooming needs. Each product in our range promises unparalleled performance, blending Oster®'s legacy of quality with innovative technology. From robust shearing machines to essential replacement parts, find everything you need for efficient and precise grooming. Experience the perfect blend of tradition and modernity with our Oster® shearing solutions, designed for excellence.

Filters

$
$

Oster Clipmaster Drive Yoke Assembly

Oster
قیمت اصلی $24.49 - قیمت اصلی $24.49
قیمت اصلی
$24.49
$24.49 - $24.49
قیمت فعلی $24.49
موجود است

مونتاژ یوغ درایو جایگزین برای استفاده در کلیپرهای تک و با سرعت متغیر

قیمت اصلی $24.49 - قیمت اصلی $24.49
قیمت اصلی
$24.49
$24.49 - $24.49
قیمت فعلی $24.49

Oster® Clipmaster® Top Blade مدل 83AU

Oster
قیمت اصلی $19.49 - قیمت اصلی $19.49
قیمت اصلی
$19.49
$19.49 - $19.49
قیمت فعلی $19.49
موجود است

Oster® Clipmaster® Top Blade Model 83AU یک تیغه جایگزین با کیفیت بالا و با دقت ساخته شده است که برای استفاده با کلیپرهای معروف Oster® Clipmaster® ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $19.49 - قیمت اصلی $19.49
قیمت اصلی
$19.49
$19.49 - $19.49
قیمت فعلی $19.49

Oster® Block Crank Slide

Oster
قیمت اصلی $1.99 - قیمت اصلی $1.99
قیمت اصلی
$1.99
$1.99 - $1.99
قیمت فعلی $1.99
تمام شده

Oster Pro این قطعه را برای استفاده در تمام مونتاژهای سر Clipmaster ساخته است. Block Slide از فلز ساخته شده است و برای کمک به راندن Yoke Assembly ا...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $1.99 - قیمت اصلی $1.99
قیمت اصلی
$1.99
$1.99 - $1.99
قیمت فعلی $1.99
فروخته شده

تیغه مسدود کننده فرش و فرش Oster® Air Carver

Oster
قیمت اصلی $43.49 - قیمت اصلی $43.49
قیمت اصلی
$43.49
$43.49 - $43.49
قیمت فعلی $43.49
موجود است

تیغه مسدود کننده فرش و فرش Oster® Air Carver یک تیغه تخصصی و با کیفیت است که برای استفاده با ابزار Oster® Air Carver طراحی شده است. این تی...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $43.49 - قیمت اصلی $43.49
قیمت اصلی
$43.49
$43.49 - $43.49
قیمت فعلی $43.49

تیغه قابل جدا شدن Oster Size 10 Cryogen-X

Oster
قیمت اصلی $23.00 - قیمت اصلی $23.00
قیمت اصلی
$23.00
$23.00 - $23.00
قیمت فعلی $23.00
موجود است

تیغه جداشدنی Oster® Size 10 Cryogen-X™ یک لوازم جانبی برش با کیفیت ممتاز و نوآورانه است که برای استفاده با کلیپرهای Oster® طراحی شده است. این ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $23.00 - قیمت اصلی $23.00
قیمت اصلی
$23.00
$23.00 - $23.00
قیمت فعلی $23.00

جایگزینی Oster® Carbon-Brush

Oster
قیمت اصلی $2.99 - قیمت اصلی $2.99
قیمت اصلی
$2.99
$2.99 - $2.99
قیمت فعلی $2.99
موجود است

برس کربن جایگزین برای استفاده در کلیپرهای تک سرعته و متغیر

قیمت اصلی $2.99 - قیمت اصلی $2.99
قیمت اصلی
$2.99
$2.99 - $2.99
قیمت فعلی $2.99

کلیپر 2 سرعته Oster® Turbo A5®

Oster
قیمت اصلی $259.99
قیمت اصلی $259.99 - قیمت اصلی $259.99
قیمت اصلی $259.99
قیمت فعلی $149.99
$149.99 - $149.99
قیمت فعلی $149.99
تمام شده

گیره 2 سرعته Oster® Turbo A5® یک ابزار نظافتی قدرتمند و همه کاره است که برای استفاده در حیوانات مختلف از جمله سگ، گربه و اسب طراحی شده است. این گیر...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $259.99
قیمت اصلی $259.99 - قیمت اصلی $259.99
قیمت اصلی $259.99
قیمت فعلی $149.99
$149.99 - $149.99
قیمت فعلی $149.99
فروخته شده

Oster® Blade Lube - روغن ماشین برشی

Oster
قیمت اصلی $2.99 - قیمت اصلی $2.99
قیمت اصلی
$2.99
$2.99 - $2.99
قیمت فعلی $2.99
موجود است

بطری قطره چکان 4 اونس. تیغه های گیره و یاتاقان ها را برای حداکثر کارایی روان نگه می دارد. روغن معدنی سفید تصفیه شده با بالاترین خلوص و تایید شده ب...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $2.99 - قیمت اصلی $2.99
قیمت اصلی
$2.99
$2.99 - $2.99
قیمت فعلی $2.99

Oster® Kool-Lube - SSL Spray Lube Aerosol

Oster
قیمت اصلی $11.99 - قیمت اصلی $11.99
قیمت اصلی
$11.99
$11.99 - $11.99
قیمت فعلی $11.99
موجود است

Oster® Kool Lube® 3 یک درمان 3 در 1 برای تیغه های گیره است که به اطمینان از عملکرد تمیز و روان کمک می کند. غیر قابل اشتعال و غیر رسانا، می توان آن...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $11.99 - قیمت اصلی $11.99
قیمت اصلی
$11.99
$11.99 - $11.99
قیمت فعلی $11.99

دستگاه برش با سرعت متغیر Oster® Clipmaster®

Oster
قیمت اصلی $314.99 - قیمت اصلی $314.99
قیمت اصلی
$314.99
$314.99 - $314.99
قیمت فعلی $314.99
تمام شده

دستگاه برش EW 610 "Clipmaster". دارای تیغه جراحی برای برش نزدیک پرز فرش. سرعت متغیر برای کنترل بیشتر جعبه ابزار رایگان گنجانده شده است دست...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $314.99 - قیمت اصلی $314.99
قیمت اصلی
$314.99
$314.99 - $314.99
قیمت فعلی $314.99
فروخته شده

Oster® 4 Point Wide Cutter - AAA®

Oster
قیمت اصلی $16.99 - قیمت اصلی $16.99
قیمت اصلی
$16.99
$16.99 - $16.99
قیمت فعلی $16.99
تمام شده

کاتر 345AB عریض "AAA". Oster® 4 Point Wide Cutter - AAA® یک لوازم جانبی برش با کیفیت بالا و مهندسی شده است که برای جا دادن انواع ابزارهای برشی O...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $16.99 - قیمت اصلی $16.99
قیمت اصلی
$16.99
$16.99 - $16.99
قیمت فعلی $16.99
فروخته شده

ماشین برشی Oster® ShowMaster® - سرعت متغیر

Oster
قیمت اصلی $379.00 - قیمت اصلی $379.00
قیمت اصلی
$379.00
$379.00 - $379.00
قیمت فعلی $379.00
تمام شده

دستگاه قیچی 1530-04 "شومستر" با سر برش 3 اینچی. برای برش مناطق بسیار بزرگ با شانه پایین نازک مخصوص برای برش نزدیک. سرعت متغیر برای کنترل بیشتر...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $379.00 - قیمت اصلی $379.00
قیمت اصلی
$379.00
$379.00 - $379.00
قیمت فعلی $379.00
فروخته شده

گریس کلیپر روغن دنده Oster®

Oster
قیمت اصلی $4.99 - قیمت اصلی $4.99
قیمت اصلی
$4.99
$4.99 - $4.99
قیمت فعلی $4.99
تمام شده

روان کننده سخت و سخت که مخصوصاً برای افزایش طول عمر تمام موتور کلیپرهای جهانی طراحی شده است. توصیه می شود هر شش ماه یکبار برای عملک...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $4.99 - قیمت اصلی $4.99
قیمت اصلی
$4.99
$4.99 - $4.99
قیمت فعلی $4.99
فروخته شده

دستگاه برش Oster® Clipmaster®

Oster
قیمت اصلی $295.00 - قیمت اصلی $295.00
قیمت اصلی
$295.00
$295.00 - $295.00
قیمت فعلی $295.00
تمام شده

510 "Clipmaster" ماشین شیرین کن دارای تیغه جراحی برای برش نزدیک پرز فرش. جعبه ابزار رایگان گنجانده شده است Oster® Clipmaster® Clipping Machi...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $295.00 - قیمت اصلی $295.00
قیمت اصلی
$295.00
$295.00 - $295.00
قیمت فعلی $295.00
فروخته شده

شانه مسدود کننده و حکاکی کننده 20 دندان Oster®

Oster
قیمت اصلی $34.49 - قیمت اصلی $34.49
قیمت اصلی
$34.49
$34.49 - $34.49
قیمت فعلی $34.49
تمام شده

20TBC 1554-09 - شانه مسدود کننده 20 دندانه 3 اینچی - برای پیرایش، مسدود کردن و کنده کاری. از وب سایت آنها: همه تیغه‌های Oster® در یک فرآیند 12...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $34.49 - قیمت اصلی $34.49
قیمت اصلی
$34.49
$34.49 - $34.49
قیمت فعلی $34.49
فروخته شده

دستگاه برش Oster® Clipmaster® (220 ولت)

Oster
قیمت اصلی $379.00 - قیمت اصلی $379.00
قیمت اصلی
$379.00
$379.00 - $379.00
قیمت فعلی $379.00
تمام شده

510 "Clipmaster" ماشین شیرین کن دارای تیغه جراحی برای برش نزدیک پرز فرش. جعبه ابزار رایگان گنجانده شده است دستگاه قیچی Oster® Clipmaster® (2...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $379.00 - قیمت اصلی $379.00
قیمت اصلی
$379.00
$379.00 - $379.00
قیمت فعلی $379.00
فروخته شده

آرماتور Oster®

Oster
قیمت اصلی $50.49 - قیمت اصلی $52.49
قیمت اصلی
$50.49 - $52.49
$50.49 - $52.49
قیمت فعلی $50.49
تمام شده

قطعه آرمیچر برای تعمیر و نگهداری دستگاه های برش 110 یا 220

قیمت اصلی $50.49 - قیمت اصلی $52.49
قیمت اصلی
$50.49 - $52.49
$50.49 - $52.49
قیمت فعلی $50.49
فروخته شده

دستگاه برش - سیم پیچ مونتاژ میدان

Oster
قیمت اصلی $31.49 - قیمت اصلی $62.99
قیمت اصلی
$31.49 - $62.99
$31.49 - $62.99
قیمت فعلی $31.49
موجود است

کویل مونتاژ میدانی برای تعمیر و نگهداری دستگاه های برش 110 یا 220.

قیمت اصلی $31.49 - قیمت اصلی $62.99
قیمت اصلی
$31.49 - $62.99
$31.49 - $62.99
قیمت فعلی $31.49

تیغه جداشدنی Oster® Size 30 Cryogen-X™

Oster
قیمت اصلی $24.99 - قیمت اصلی $24.99
قیمت اصلی
$24.99
$24.99 - $24.99
قیمت فعلی $24.99
موجود است

تیغه جداشدنی Oster® Size 30 Cryogen-X™ یک لوازم جانبی برش درجه یک است که برای بهبود عملکرد کلیپرهای Oster® طراحی شده است. با استفاده از فن...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $24.99 - قیمت اصلی $24.99
قیمت اصلی
$24.99
$24.99 - $24.99
قیمت فعلی $24.99