پرش به محتوا

کشور

روکش و زیرانداز فرش بدون لغزش

Welcome to our 'Non-Slip Rug Padding and Underlays' product category. This collection features the best non-slip rug underlays, designed to prevent floor rug movement and ensure your rugs stay firmly in place. Discover our range of rug underlays, perfect for various floor types, including specialized rug pad options for hardwood floors. Our anti-slip rug padding provides a secure grip, safeguarding against slips and trips. With these non-slip solutions, enjoy rugs without slippage, enhancing the safety and longevity of your floor coverings. Ideal for any home, buy rug padding here to add an extra layer of protection and comfort underfoot.

روکش فرش RUG-STOP

Grip-It
قیمت اصلی $5.45 - قیمت اصلی $400.95
قیمت اصلی
$5.45 - $400.95
$5.45 - $400.95
قیمت فعلی $5.45
موجود است

روکش فرش استاپ، پد فرش ضد لغزش برای کف‌های سخت. ساخته شده برای استفاده در زیر شرقی، Durries، Killims، و هر فرش پراکنده، فرش اندازه اتاق، فرش پرت...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $5.45 - قیمت اصلی $400.95
قیمت اصلی
$5.45 - $400.95
$5.45 - $400.95
قیمت فعلی $5.45

روکش فرش لنگر لاستیکی

Jade
قیمت اصلی $195.52 - قیمت اصلی $632.80
قیمت اصلی
$195.52 - $632.80
$195.52 - $632.80
قیمت فعلی $195.52
موجود است

روکش لنگر لاستیکی از لاستیک اسفنجی طبیعی و متراکم ساخته شده است و برای استفاده بر روی سطوح سخت است. RA و RA II غیر حساسیت زا هستند، در شرایط عادی خ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $195.52 - قیمت اصلی $632.80
قیمت اصلی
$195.52 - $632.80
$195.52 - $632.80
قیمت فعلی $195.52

روکش فرش SUPER-STOP

Grip-It
قیمت اصلی $9.82 - قیمت اصلی $498.25
قیمت اصلی
$9.82 - $498.25
$9.82 - $498.25
قیمت فعلی $9.82
موجود است

پد فرش Super-Stop جدیدترین پد فرش برای استفاده در کف های سخت است. این بالشتک چسبندگی عالی به کف همراه با بالشتک اضافی را فراهم می کند. طراحی توری ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $9.82 - قیمت اصلی $498.25
قیمت اصلی
$9.82 - $498.25
$9.82 - $498.25
قیمت فعلی $9.82

روکش فرش DUO-LOCK

Grip-It
قیمت اصلی $19.56 - قیمت اصلی $671.44
قیمت اصلی
$19.56 - $671.44
$19.56 - $671.44
قیمت فعلی $19.56
فقط 1 باقی مانده است!

کوسن قابل برگشت فرش. 1⁄4 اینچ نمد و لاستیک ضخیم. برای سطوح سخت: شبکه لاستیکی را تا سطح زمین قرار دهید. برای فرش دیوار به دیوار: شبکه لاستیکی را ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $19.56 - قیمت اصلی $671.44
قیمت اصلی
$19.56 - $671.44
$19.56 - $671.44
قیمت فعلی $19.56

MAGIC-STOP - روکش فرش

Grip-It
قیمت اصلی $10.36 - قیمت اصلی $343.38
قیمت اصلی
$10.36 - $343.38
$10.36 - $343.38
قیمت فعلی $10.36
موجود است

از چروک شدن و کمانش فرش روی هر سطح فرش شده جلوگیری می کند. چسب محلول در آب فرموله شده خاص امکان جابجایی فرش و لنت را بدون تغییر رنگ دائمی یا باقی ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $10.36 - قیمت اصلی $343.38
قیمت اصلی
$10.36 - $343.38
$10.36 - $343.38
قیمت فعلی $10.36

روکش فرش SOLID-PLUS

Grip-It
قیمت اصلی $19.09 - قیمت اصلی $404.53
قیمت اصلی
$19.09 - $404.53
$19.09 - $404.53
قیمت فعلی $19.09
موجود است

روکش فرش SOLID-PLUS: یک پد فرش بدون لغزش اضافی. روکش فرش SOLID-PLUS™ ساختاری مشابه با روکش SOLID دارد، اما با ضخامت و بالشتک اضافی اضافه شده تا ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $19.09 - قیمت اصلی $404.53
قیمت اصلی
$19.09 - $404.53
$19.09 - $404.53
قیمت فعلی $19.09

روکش فرش جامد

Grip-It
قیمت اصلی $10.09 - قیمت اصلی $343.38
قیمت اصلی
$10.09 - $343.38
$10.09 - $343.38
قیمت فعلی $10.09
موجود است

روکش فرش Solid-Grip™ از پارچه پلی استر با کیفیت برتر ساخته شده است که با یک ترکیب وینیل درجه بالا پوشانده شده است که به پد احساس لوکسی می بخشد و ا...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $10.09 - قیمت اصلی $343.38
قیمت اصلی
$10.09 - $343.38
$10.09 - $343.38
قیمت فعلی $10.09

روکش فرش لاستیکی لنگر II

Jade
قیمت اصلی $266.63 - قیمت اصلی $643.46
قیمت اصلی
$266.63 - $643.46
$266.63 - $643.46
قیمت فعلی $266.63
فقط 2 باقی مانده است!

Rubber Anchor & Improved Rubber Anchor II از لاستیک اسفنجی طبیعی و متراکم ساخته شده اند و برای استفاده بر روی سطوح سخت هستند. RA و RA II غیر حس...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $266.63 - قیمت اصلی $643.46
قیمت اصلی
$266.63 - $643.46
$266.63 - $643.46
قیمت فعلی $266.63

روکش فرش لوکس

Grip-It
قیمت اصلی $18.44 - قیمت اصلی $563.55
قیمت اصلی
$18.44 - $563.55
$18.44 - $563.55
قیمت فعلی $18.44
موجود است

روکش فرش لوکس. کوسن قابل برگشت فرش. نمد و لاستیک. برای سطوح سخت: شبکه لاستیکی را تا سطح زمین قرار دهید. برای فرش دیوار به دیوار: شبکه لاستیکی ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $18.44 - قیمت اصلی $563.55
قیمت اصلی
$18.44 - $563.55
$18.44 - $563.55
قیمت فعلی $18.44

روکش فرش برگشت پذیر دو گیره

Grip-It
قیمت اصلی $22.11 - قیمت اصلی $268.04
قیمت اصلی
$22.11 - $268.04
$22.11 - $268.04
قیمت فعلی $22.11
فقط 3 باقی مانده است!

یک محصول با کیفیت مانند پد فرش برگشت پذیر Double-Grip به محافظت از فرش شما کمک می کند و با جلوگیری از لغزش و سقوط، خانه شما را ایمن تر می کند. ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $22.11 - قیمت اصلی $268.04
قیمت اصلی
$22.11 - $268.04
$22.11 - $268.04
قیمت فعلی $22.11