پرش به محتوا

کشور

جوهر و نشانگر

Discover the perfect blend of quality and variety with HM Nabavian's Inks & Markers collection. Tailored for artists of all levels, from beginners to professionals, this selection features an array of colors and styles to enhance any artistic project. Our inks provide smooth, consistent flow, ensuring vibrant and lasting impressions on a variety of surfaces. The markers, ranging from fine tips for detailed work to broad tips for bold strokes, offer precision and versatility. This carefully curated collection is ideal for various art forms, including calligraphy, illustration, and mixed media, providing tools that are both reliable and inspiring. Elevate your artistic journey with our premium inks and markers.

Filters

$
$

جوهر Peacocolor™ - White 181

HM Nabavian
قیمت اصلی $13.00 - قیمت اصلی $13.00
قیمت اصلی
$13.00
$13.00 - $13.00
قیمت فعلی $13.00
موجود است

جوهر Peacocolor™ - White 181 معرفی جوهر Peacocolor، یک جوهر قابل توجه و همه کاره که به طور ویژه برای تمام نیازهای هنری شما ساخته شده است. این 8 ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $13.00 - قیمت اصلی $13.00
قیمت اصلی
$13.00
$13.00 - $13.00
قیمت فعلی $13.00

نشانگر uni PAINT - سفید مات

uni
قیمت اصلی $3.39 - قیمت اصلی $8.45
قیمت اصلی
$3.39 - $8.45
$3.39 - $8.45
قیمت فعلی $3.39
موجود است

رنگ سفید، نشانگرهای رنگ مات برای پوشاندن رنگ‌ها و لکه‌های حیوانی (و دیگر). نکات خوب و متوسط

قیمت اصلی $3.39 - قیمت اصلی $8.45
قیمت اصلی
$3.39 - $8.45
$3.39 - $8.45
قیمت فعلی $3.39

جوهر KOH-I-NOOR® - WHITE 8 oz.

Koh-I-Noor
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50
فقط 1 باقی مانده است!

جوهرهای طراحی کوه نور، رنگدانه های قابل پخش در آب در محلول رزین طبیعی هستند و برای هنرمندان حرفه ای و مبتدیان طراحی شده اند. کیفیت این جوهرها با ب...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50

جوهر KOH-I-NOOR® - BLACK 8 oz.

Koh-I-Noor
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50
فقط 1 باقی مانده است!

جوهرهای طراحی کوه نور، رنگدانه های قابل پخش در آب در محلول رزین طبیعی هستند و برای هنرمندان حرفه ای و مبتدیان طراحی شده اند. کیفیت این جوهرها با ب...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50

نوک قلم فلزی اسپیدبال - نوع C

Speedball
قیمت اصلی $33.72 - قیمت اصلی $33.72
قیمت اصلی
$33.72
$33.72 - $33.72
قیمت فعلی $33.72
موجود است

نوک قلم فلزی Speedball - Type C ابزاری کلاسیک و همه کاره است که در دنیای نگهداری و مرمت فرش کاربرد بی نظیری پیدا کرده است. این نوک‌های خودکار فلزی ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $33.72 - قیمت اصلی $33.72
قیمت اصلی
$33.72
$33.72 - $33.72
قیمت فعلی $33.72

جوهر KOH-I-NOOR® - SEPIA 8 oz.

Koh-I-Noor
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50
فقط 3 باقی مانده است!

جوهرهای طراحی کوه نور، رنگدانه های قابل پخش در آب در محلول رزین طبیعی هستند و برای هنرمندان حرفه ای و مبتدیان طراحی شده اند. کیفیت این جوهرها با ب...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50

جوهر KOH-I-NOOR® - آبی پروس 8 اونس.

Koh-I-Noor
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50
فقط 2 باقی مانده است!

جوهرهای طراحی کوه نور، رنگدانه های قابل پخش در آب در محلول رزین طبیعی هستند و برای هنرمندان حرفه ای و مبتدیان طراحی شده اند. کیفیت این جوهرها با بر...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50

بژ P-137 - نشانگر هنری Tri-Nib AD®

AD Art
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75
موجود است

نشانگر اصلی هنر و طراحی، نشانگرهای AD ® دارای پایه زایلن با نوک سه نوک است. چیدمان رنگ، ظرفیت جوهر، و جلوه های ویژه واقعاً ویژگی های منحصر به فردی...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75

جوهر KOH-I-NOOR® - VERMILLION 8 oz.

Koh-I-Noor
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50
فقط 3 باقی مانده است!

جوهرهای طراحی کوه نور، رنگدانه های قابل پخش در آب در محلول رزین طبیعی هستند و برای هنرمندان حرفه ای و مبتدیان طراحی شده اند. کیفیت این جوهرها با بر...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50

جوهر KOH-I-NOOR® - زرد 8 اونس.

Koh-I-Noor
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50
موجود است

جوهر طراحی ضد آب با نام تجاری KOH-I-NOOR® 8 اونس بطری

قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50

جوهر KOH-I-NOOR® - نارنجی 8 اونس.

Koh-I-Noor
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50
موجود است

جوهرهای طراحی کوه نور، رنگدانه های قابل پخش در آب در محلول رزین طبیعی هستند و برای هنرمندان حرفه ای و مبتدیان طراحی شده اند. کیفیت این جوهرها با بر...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50

P-98 مشکی - نشانگر هنری Tri-Nib AD®

AD Art
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75
تمام شده

نشانگر اصلی هنر و طراحی، نشانگرهای AD ® دارای پایه زایلن با نوک سه نوک است. چیدمان رنگ، ظرفیت جوهر، و جلوه های ویژه واقعاً ویژگی های منحصر به فردی...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75
فروخته شده

Burnt Sienna P-75 - Tri-Nib AD® Art Marker

AD Art
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75
موجود است

نشانگر اصلی هنر و طراحی، نشانگرهای AD ® دارای پایه زایلن با نوک سه نوک است. چیدمان رنگ، ظرفیت جوهر، و جلوه های ویژه واقعاً ویژگی های منحصر به فردی ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75

جوهر KOH-I-NOOR® - ULTRAMARINE 8 oz.

Koh-I-Noor
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50
تمام شده

جوهرهای طراحی کوه نور، رنگدانه های قابل پخش در آب در محلول رزین طبیعی هستند و برای هنرمندان حرفه ای و مبتدیان طراحی شده اند. کیفیت این جوهرها با بر...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50
فروخته شده

جوهر KOH-I-NOOR® - SCARLET 8 oz.

Koh-I-Noor
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50
تمام شده

جوهر طراحی ضد آب با نام تجاری KOH-I-NOOR® 8 اونس بطری

قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50
فروخته شده

Warm Grey 1 P-191 - Tri-Nib AD® Art Marker

AD Art
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75
تمام شده

نشانگر اصلی هنر و طراحی، نشانگرهای AD ® دارای پایه زایلن با نوک سه نوک است. چیدمان رنگ، ظرفیت جوهر، و جلوه های ویژه واقعاً ویژگی های منحصر به فردی...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75
فروخته شده

Navy Blue P-7 - نشانگر هنری Tri-Nib AD®

AD Art
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75
تمام شده

نشانگر اصلی هنر و طراحی، نشانگرهای AD ® دارای پایه زایلن با نوک سه نوک است. چیدمان رنگ، ظرفیت جوهر، و جلوه های ویژه واقعاً ویژگی های منحصر به فردی ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75
فروخته شده

P-11 آبی هلندی - نشانگر هنری Tri-Nib AD®

AD Art
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75
موجود است

نشانگر اصلی هنر و طراحی، نشانگرهای AD ® دارای پایه زایلن با نوک سه نوک است. چیدمان رنگ، ظرفیت جوهر، و جلوه های ویژه واقعاً ویژگی های منحصر به فردی...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75

جوهر KOH-I-NOOR® - CARMINE 8 oz.

Koh-I-Noor
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50
فقط 3 باقی مانده است!

جوهرهای طراحی کوه نور، رنگدانه های قابل پخش در آب در محلول رزین طبیعی هستند و برای هنرمندان حرفه ای و مبتدیان طراحی شده اند. کیفیت این جوهرها با بر...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $37.50 - قیمت اصلی $37.50
قیمت اصلی
$37.50
$37.50 - $37.50
قیمت فعلی $37.50

P-6 آبی پروس - نشانگر هنری Tri-Nib AD®

AD Art
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75
موجود است

نشانگر اصلی هنر و طراحی، نشانگرهای AD ® دارای پایه زایلن با نوک سه نوک است. چیدمان رنگ، ظرفیت جوهر، و جلوه های ویژه واقعاً ویژگی های منحصر به فردی ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75

موکا P-70 - نشانگر هنری Tri-Nib AD®

AD Art
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75
فقط 1 باقی مانده است!

نشانگر اصلی هنر و طراحی، نشانگرهای AD ® دارای پایه زایلن با نوک سه نوک است. چیدمان رنگ، ظرفیت جوهر، و جلوه های ویژه واقعاً ویژگی های منحصر به فردی...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75

Maroon P-85 - نشانگر هنری Tri-Nib AD®

AD Art
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75
فقط 2 باقی مانده است!

نشانگر اصلی هنر و طراحی، نشانگرهای AD ® دارای پایه زایلن با نوک سه نوک است. چیدمان رنگ، ظرفیت جوهر، و جلوه های ویژه واقعاً ویژگی های منحصر به فردی...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75

Cool Grey 1 P-181 - Tri-Nib AD® Art Marker

AD Art
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75
موجود است

نشانگر اصلی هنر و طراحی، نشانگرهای AD ® دارای پایه زایلن با نوک سه نوک است. چیدمان رنگ، ظرفیت جوهر، و جلوه های ویژه واقعاً ویژگی های منحصر به فردی ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $5.75 - قیمت اصلی $5.75
قیمت اصلی
$5.75
$5.75 - $5.75
قیمت فعلی $5.75

نوک قلم فلزی اسپیدبال - نوع B

Speedball
قیمت اصلی $33.72 - قیمت اصلی $33.72
قیمت اصلی
$33.72
$33.72 - $33.72
قیمت فعلی $33.72
موجود است

نوک قلم فلزی Speedball - Type B ابزاری همه کاره و قابل اعتماد است که برای لمس دقیق فرش با جوهر طراحی شده است و به شما کمک می کند زیبایی و شادابی اص...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $33.72 - قیمت اصلی $33.72
قیمت اصلی
$33.72
$33.72 - $33.72
قیمت فعلی $33.72