پرش به محتوا

کشور

HM Nabavian

100% Bamboo Yarn 2/16 Ne 5 Ply

HM Nabavian
قیمت اصلی $15.00 - قیمت اصلی $15.00
قیمت اصلی
$15.00
$15.00 - $15.00
قیمت فعلی $15.00
موجود است

Experience the luxurious softness of our 100% Bamboo Yarn, 2/16 Ne 5 Ply. This premium yarn offers a silky texture and a beautiful sheen, making it...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $15.00 - قیمت اصلی $15.00
قیمت اصلی
$15.00
$15.00 - $15.00
قیمت فعلی $15.00

100% Bamboo Yarn 2/20 Ne 6 Ply

HM Nabavian
قیمت اصلی $12.00 - قیمت اصلی $12.00
قیمت اصلی
$12.00
$12.00 - $12.00
قیمت فعلی $12.00
موجود است

Indulge in the silky smooth texture of our 100% Bamboo Yarn, 2/20 Ne 6 Ply. This premium yarn offers a luxurious feel and a beautiful sheen, perfec...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $12.00 - قیمت اصلی $12.00
قیمت اصلی
$12.00
$12.00 - $12.00
قیمت فعلی $12.00

100% Bamboo Yarn 5/2 Nm

HM Nabavian
قیمت اصلی $14.00 - قیمت اصلی $14.00
قیمت اصلی
$14.00
$14.00 - $14.00
قیمت فعلی $14.00
موجود است

Indulge in the luxurious feel of our 100% Bamboo Yarn, 5/2 Nm. This yarn offers an incredibly soft and silky texture, making it perfect for a varie...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $14.00 - قیمت اصلی $14.00
قیمت اصلی
$14.00
$14.00 - $14.00
قیمت فعلی $14.00

100% Cotton 12/20 7.0 oz

HM Nabavian
قیمت اصلی $11.00 - قیمت اصلی $11.00
قیمت اصلی
$11.00
$11.00 - $11.00
قیمت فعلی $11.00
موجود است

Introducing our Premium 100% Cotton Yarn, 12/20, weighing 7.0 oz. This yarn offers unparalleled softness and strength, making it the ideal choice f...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $11.00 - قیمت اصلی $11.00
قیمت اصلی
$11.00
$11.00 - $11.00
قیمت فعلی $11.00

نخ 100% پنبه مرسریزه پرل

HM Nabavian
قیمت اصلی $44.80 - قیمت اصلی $44.80
قیمت اصلی
$44.80
$44.80 - $44.80
قیمت فعلی $44.80
تمام شده

نخ 100% پنبه مرسرایز پرل یک نخ مجلل و باکیفیت است که نرمی، درخشندگی و دوام بی نظیری دارد. این نخ که به دلیل بافت صاف و درخشش غنی خود شهرت دارد، انت...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $44.80 - قیمت اصلی $44.80
قیمت اصلی
$44.80
$44.80 - $44.80
قیمت فعلی $44.80
فروخته شده

نخ تار فرش 100% پنبه

HM Nabavian
قیمت اصلی $49.00 - قیمت اصلی $49.00
قیمت اصلی
$49.00
$49.00 - $49.00
قیمت فعلی $49.00
فقط 2 باقی مانده است!

نخ تار فرش 100% پنبه ای یک ابزار ضروری برای ترمیم و ترمیم فرش است و تضمین می کند که فرش شما یکپارچگی و زیبایی خود را برای سال های آینده حفظ می کند...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $49.00 - قیمت اصلی $49.00
قیمت اصلی
$49.00
$49.00 - $49.00
قیمت فعلی $49.00

100% Linen Yarn 2/7.5 Natural

HM Nabavian
قیمت اصلی $13.00 - قیمت اصلی $13.00
قیمت اصلی
$13.00
$13.00 - $13.00
قیمت فعلی $13.00
موجود است

Embrace the rustic charm and durability of our 100% Linen Yarn, 2/7.5 Natural. This lightweight, breathable yarn is perfect for creating timeless, ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $13.00 - قیمت اصلی $13.00
قیمت اصلی
$13.00
$13.00 - $13.00
قیمت فعلی $13.00

100% Linen Yarn 2/8 Bleached

HM Nabavian
قیمت اصلی $25.00 - قیمت اصلی $25.00
قیمت اصلی
$25.00
$25.00 - $25.00
قیمت فعلی $25.00
موجود است

Embrace the natural beauty of our 100% Linen Yarn, 2/8 Bleached. This lightweight, breathable yarn is perfect for creating elegant, high-quality pi...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $25.00 - قیمت اصلی $25.00
قیمت اصلی
$25.00
$25.00 - $25.00
قیمت فعلی $25.00

100% Mercerised Cotton 8.1 oz

HM Nabavian
قیمت اصلی $15.00 - قیمت اصلی $15.00
قیمت اصلی
$15.00
$15.00 - $15.00
قیمت فعلی $15.00
موجود است

Experience the premium quality of our 100% Mercerised Cotton Yarn, weighing 8.1 oz. This yarn offers a lustrous finish and exceptional strength, ma...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $15.00 - قیمت اصلی $15.00
قیمت اصلی
$15.00
$15.00 - $15.00
قیمت فعلی $15.00

100% Pure Un-dyed Cashmere Yarn 3 oz. Hank

HM Nabavian
قیمت اصلی $49.00 - قیمت اصلی $49.00
قیمت اصلی
$49.00
$49.00 - $49.00
قیمت فعلی $49.00
موجود است

Expertly crafted from 100% pure cashmere, our undyed yarn boasts unmatched quality and versatility. With an impressive 2/8 nm thickness, this luxur...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $49.00 - قیمت اصلی $49.00
قیمت اصلی
$49.00
$49.00 - $49.00
قیمت فعلی $49.00

100% Silk Eri Monga Mix - handspun 4.3 oz

HM Nabavian
قیمت اصلی $26.00 - قیمت اصلی $26.00
قیمت اصلی
$26.00
$26.00 - $26.00
قیمت فعلی $26.00
موجود است

Experience the ultimate in luxury and creativity with our Silk Eri Monga Mix handspun Yarn. This exquisite yarn, weighing 4.3 oz, is meticulously h...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $26.00 - قیمت اصلی $26.00
قیمت اصلی
$26.00
$26.00 - $26.00
قیمت فعلی $26.00

100% Silk Fine Rose Handspun 6.0 Oz (Undyed)

HM Nabavian
قیمت اصلی $39.00 - قیمت اصلی $39.00
قیمت اصلی
$39.00
$39.00 - $39.00
قیمت فعلی $39.00
موجود است

Introducing our luxurious 100% Silk Fine Rose Hand-spun yarn, a true testament to the elegance and quality of natural fibers. Weighing 6.0 ounces, ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $39.00 - قیمت اصلی $39.00
قیمت اصلی
$39.00
$39.00 - $39.00
قیمت فعلی $39.00

100% Silk Silk Super Fine Galaxy 3.5 oz (Undyed)

HM Nabavian
قیمت اصلی $32.34 - قیمت اصلی $32.34
قیمت اصلی
$32.34
$32.34 - $32.34
قیمت فعلی $32.34
موجود است

Experience the luxurious feel of our 100% Silk Silk Super Fine Galaxy 3.5 oz (Undyed). Made from super fine 8 ply silk, it is perfect for a variety...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $32.34 - قیمت اصلی $32.34
قیمت اصلی
$32.34
$32.34 - $32.34
قیمت فعلی $32.34

100% Tencel Yarn Ne 2/20 6 ply

HM Nabavian
قیمت اصلی $12.00 - قیمت اصلی $12.00
قیمت اصلی
$12.00
$12.00 - $12.00
قیمت فعلی $12.00
موجود است

Experience the ultimate in luxury and warmth with our Merino Alpaca Wool Blend Yarn. This premium blend combines the softness of Merino wool with t...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $12.00 - قیمت اصلی $12.00
قیمت اصلی
$12.00
$12.00 - $12.00
قیمت فعلی $12.00

8 اونس پارچه قطره بوم

HM Nabavian
قیمت اصلی $29.00 - قیمت اصلی $49.00
قیمت اصلی $29.00 - قیمت اصلی $49.00
قیمت اصلی $29.00
$14.50 - $24.50
$14.50 - $24.50
قیمت فعلی $14.50
موجود است

این 8 اونس پارچه Canvas Drop را می توان به عنوان پشتیبان بوم برای اکثر فرش ها استفاده کرد. این یک ماده همه کاره ساخته شده از پنبه سنگین است که برای...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $29.00 - قیمت اصلی $49.00
قیمت اصلی $29.00 - قیمت اصلی $49.00
قیمت اصلی $29.00
$14.50 - $24.50
$14.50 - $24.50
قیمت فعلی $14.50
فروش فروش

آحاک

HM Nabavian
قیمت اصلی $5.00 - قیمت اصلی $5.00
قیمت اصلی
$5.00
$5.00 - $5.00
قیمت فعلی $5.00
موجود است

آهک که با نام اکسید کلسیم نیز شناخته می شود، یک ترکیب شیمیایی است که معمولاً در صنعت نساجی برای تصفیه پارچه و فرش استفاده می شود. در سنت قالی‌سازی...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $5.00 - قیمت اصلی $5.00
قیمت اصلی
$5.00
$5.00 - $5.00
قیمت فعلی $5.00

گیره فرش تمساح

HM Nabavian
قیمت اصلی $59.00
قیمت اصلی $59.00 - قیمت اصلی $59.00
قیمت اصلی $59.00
قیمت فعلی $29.00
$29.00 - $29.00
قیمت فعلی $29.00
تمام شده

برای آویختن فرش روی تکیه گاه انگشت یا ناخن. اگر مطمئن نیستید که از کدام گیره استفاده کنید، این راهنمای کوتاه را بررسی کنید - گیره های آویز نما...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $59.00
قیمت اصلی $59.00 - قیمت اصلی $59.00
قیمت اصلی $59.00
قیمت فعلی $29.00
$29.00 - $29.00
قیمت فعلی $29.00
فروخته شده

میله پله برنجی هسته جامد عتیقه

HM Nabavian
قیمت اصلی $39.00 - قیمت اصلی $39.00
قیمت اصلی
$39.00
$39.00 - $39.00
قیمت فعلی $39.00
تمام شده

یک میله پله 100٪ برنجی با هسته جامد با روکش قدیمی. با چندین گزینه نهایی موجود است 3 فوت (به علاوه 1.5-2 اینچ برای فینال)

قیمت اصلی $39.00 - قیمت اصلی $39.00
قیمت اصلی
$39.00
$39.00 - $39.00
قیمت فعلی $39.00
فروخته شده

حاشیه ریز گره دار ابریشم مصنوعی ابریشم (در هر پا)

HM Nabavian
قیمت اصلی $3.75 - قیمت اصلی $3.75
قیمت اصلی
$3.75
$3.75 - $3.75
قیمت فعلی $3.75
موجود است

معرفی حاشیه گره‌دار مصنوعی ابریشم مصنوعی، انتخابی عالی برای کسانی که به دنبال جایگزینی مقرون‌به‌صرفه و سازگار با محیط‌زیست برای حاشیه‌های ابریشمی ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $3.75 - قیمت اصلی $3.75
قیمت اصلی
$3.75
$3.75 - $3.75
قیمت فعلی $3.75

پیچ و مهره های حاشیه ای با گره ریز ابریشم مصنوعی

HM Nabavian
قیمت اصلی $175.00 - قیمت اصلی $175.00
قیمت اصلی
$175.00
$175.00 - $175.00
قیمت فعلی $175.00
فقط 2 باقی مانده است!

پیچ‌های حاشیه‌ای با بافت ابریشم مصنوعی مصنوعی را معرفی می‌کنیم، یک انتخاب عالی برای کسانی که به دنبال جایگزینی مقرون‌به‌صرفه و سازگار با محیط‌زیست...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $175.00 - قیمت اصلی $175.00
قیمت اصلی
$175.00
$175.00 - $175.00
قیمت فعلی $175.00

Baby Cactus with Pink Flowers - Hand Painted Needlepoint Canvas

HM Nabavian
قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
قیمت اصلی
$140.00
$140.00 - $140.00
قیمت فعلی $140.00
فقط 1 باقی مانده است!

Add some prickly charm to your home with this hand-painted needlepoint canvas featuring a cute baby cactus with delicate pink flowers. Perfect for ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
قیمت اصلی
$140.00
$140.00 - $140.00
قیمت فعلی $140.00

Baby Cactus with Purple Flower - Hand Painted Needlepoint Canvas

HM Nabavian
قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
قیمت اصلی
$140.00
$140.00 - $140.00
قیمت فعلی $140.00
فقط 1 باقی مانده است!

Add some prickly charm to your home with this hand-painted needlepoint canvas featuring a cute baby cactus with a delicate purple flower. Perfect f...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
قیمت اصلی
$140.00
$140.00 - $140.00
قیمت فعلی $140.00

Balloon Dog - Hand Painted Needlepoint Canvas

HM Nabavian
قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
قیمت اصلی
$140.00
$140.00 - $140.00
قیمت فعلی $140.00
تمام شده

Add a pop of fun to your needlepoint collection with this hand-painted canvas featuring a colorful balloon dog. Guaranteed to make you smile every ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $140.00 - قیمت اصلی $140.00
قیمت اصلی
$140.00
$140.00 - $140.00
قیمت فعلی $140.00
فروخته شده

Balloon Dog 2 - Hand Painted Needlepoint Canvas

HM Nabavian
قیمت اصلی $75.00 - قیمت اصلی $75.00
قیمت اصلی
$75.00
$75.00 - $75.00
قیمت فعلی $75.00
فقط 1 باقی مانده است!

Add a pop of fun to your needlepoint collection with this hand-painted canvas featuring a colorful balloon dog. Guaranteed to make you smile every ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $75.00 - قیمت اصلی $75.00
قیمت اصلی
$75.00
$75.00 - $75.00
قیمت فعلی $75.00