پرش به محتوا

کشور

شامپو، خوشبو کننده و درمان

Enhance Your Rugs and Carpets with HM Nabavian's Specialized Shampoos, Deodorizers, and Treatments. Our exclusive range offers professional-grade solutions for carpet cleaning, stain removal, and odor control. Whether you're tackling tough stains or seeking to maintain the pristine condition of your carpets and rugs, our products deliver unmatched effectiveness. Our shampoos penetrate deep into fibers, removing dirt and grime, while our deodorizers leave a fresh, inviting scent. The treatments we offer protect your carpets from future stains and damage, ensuring long-lasting beauty and cleanliness. Shop now for a transformative cleaning experience.

شامپو فرش HI-TEC AC

Victoria Bay
قیمت اصلی $120.36 - قیمت اصلی $120.36
قیمت اصلی
$120.36
$120.36 - $120.36
قیمت فعلی $120.36
موجود است

شامپو فرش ویکتوریا Hi-Tec AC را معرفی می کنیم، راه حل نهایی برای تمام نیازهای قالیشویی شما! فرمول ممتاز ما به طور خاص برای از بین بردن کثیفی، کثیف...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $120.36 - قیمت اصلی $120.36
قیمت اصلی
$120.36
$120.36 - $120.36
قیمت فعلی $120.36

چسب لاتکس - Taylor Touchdown 710 Kwik-Seam

Taylor Touchdown
قیمت اصلی $37.82 - قیمت اصلی $37.82
قیمت اصلی
$37.82
$37.82 - $37.82
قیمت فعلی $37.82
تمام شده

چسب لاتکس Taylor Touchdown 710 Kwik-Seam را معرفی می کنیم، انتخاب نهایی برای تمام نیازهای نصب و تعمیر صحافی شما! چسب مبتنی بر آب ما با کارایی با...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $37.82 - قیمت اصلی $37.82
قیمت اصلی
$37.82
$37.82 - $37.82
قیمت فعلی $37.82
فروخته شده

چسب درز فرش لاتکس Parabond M-267

Parabond
قیمت اصلی $109.00 - قیمت اصلی $109.00
قیمت اصلی
$109.00
$109.00 - $109.00
قیمت فعلی $109.00
موجود است

درز فرش لاتکس ممتاز Parabond M-267 چسب یک چسب لاتکس طبیعی است که برای استفاده از نوارهای درز و تقویت فرش. همچنین ممکن است برای جایگزینی آسیب دی...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $109.00 - قیمت اصلی $109.00
قیمت اصلی
$109.00
$109.00 - $109.00
قیمت فعلی $109.00

Whink - از بین برنده لکه زنگ زدگی

Whink
قیمت اصلی $7.00 - قیمت اصلی $7.00
قیمت اصلی
$7.00
$7.00 - $7.00
قیمت فعلی $7.00
تمام شده

پاک کننده لکه زنگ زدگی وینک یک محلول تمیزکننده قوی و سریع است که به طور خاص برای از بین بردن لکه های زنگ زدگی از سطوح مختلف طراحی شده است. ا...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $7.00 - قیمت اصلی $7.00
قیمت اصلی
$7.00
$7.00 - $7.00
قیمت فعلی $7.00
فروخته شده

AAT 150 - White Latex Seam Adhesive

AAT
قیمت اصلی $22.50 - قیمت اصلی $22.50
قیمت اصلی
$22.50
$22.50 - $22.50
قیمت فعلی $22.50
موجود است

*1 Quart* AAT 150 - White Latex Seam Adhesive: Recommended for use with, Reinforcing carpet tapes Woven carpet backing Jute Woven polypropylene Bi...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $22.50 - قیمت اصلی $22.50
قیمت اصلی
$22.50
$22.50 - $22.50
قیمت فعلی $22.50

خمیر فعال شده با آب ORVUS

Orvus
قیمت اصلی $31.50 - قیمت اصلی $108.95
قیمت اصلی
$31.50 - $108.95
$31.50 - $108.95
قیمت فعلی $31.50
موجود است

خمیر فعال شده با آب Orvus یک پاک کننده بسیار مورد توجه، ملایم و درخشان است که از سال 1932 به عنوان یک ماده اصلی در صنعت تمیز کردن مورد استفاده قرا...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $31.50 - قیمت اصلی $108.95
قیمت اصلی
$31.50 - $108.95
$31.50 - $108.95
قیمت فعلی $31.50

D-SCENT - خنثی کننده بو

Victoria Bay
قیمت اصلی $29.00 - قیمت اصلی $29.00
قیمت اصلی
$29.00
$29.00 - $29.00
قیمت فعلی $29.00
موجود است

خنثی کننده بو D-SCENT از خلیج ویکتوریا یک راه حل قدرتمند و کارآمد است که به طور خاص برای از بین بردن بوهای سرسخت روی فرش، فرش و پارچه ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $29.00 - قیمت اصلی $29.00
قیمت اصلی
$29.00
$29.00 - $29.00
قیمت فعلی $29.00

Mark Tan - شوینده اسیدی برای لکه های تانن

Imperial Dade
قیمت اصلی $29.00 - قیمت اصلی $29.00
قیمت اصلی
$29.00
$29.00 - $29.00
قیمت فعلی $29.00
فقط 1 باقی مانده است!

Mark Tan - شوینده اسید شوینده برای لکه های تانن یک محلول تمیز کننده با فرمول خاص است که برای مقابله با کار چالش برانگیز از بین بردن لکه های مبتنی ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $29.00 - قیمت اصلی $29.00
قیمت اصلی
$29.00
$29.00 - $29.00
قیمت فعلی $29.00

Fringe Bleach

MasterBlend
قیمت اصلی $49.75 - قیمت اصلی $49.75
قیمت اصلی
$49.75
$49.75 - $49.75
قیمت فعلی $49.75
موجود است

Elevate your rug care routine with Fringe Bleach, the definitive solution for preserving the elegance of your oriental rug fringes. The specialize...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $49.75 - قیمت اصلی $49.75
قیمت اصلی
$49.75
$49.75 - $49.75
قیمت فعلی $49.75

پاک کننده لک و اثاثه یا لوازم داخلی Scotchgard™

Scotchgard
قیمت اصلی $15.00 - قیمت اصلی $160.00
قیمت اصلی
$15.00 - $160.00
$15.00 - $160.00
قیمت فعلی $15.00
فقط 1 باقی مانده است!

پاک کننده لک و اثاثه یا لوازم داخلی Scotchgard™ لکه بردار و پاک کننده اثاثه یا لوازم داخلی آماده استفاده. فرموله شده برای استفاده...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $15.00 - قیمت اصلی $160.00
قیمت اصلی
$15.00 - $160.00
$15.00 - $160.00
قیمت فعلی $15.00

چسب پاک کن AAT-197-16OZ

AAT
قیمت اصلی $20.00 - قیمت اصلی $20.00
قیمت اصلی
$20.00
$20.00 - $20.00
قیمت فعلی $20.00
تمام شده

AAT-197 یک حلال غیر قابل اشتعال است که برای از بین بردن چسب اضافی روی پارچه ها، پیشخوان ها یا دیوارها استفاده می شود. همچنین می‌توان از آن برای کا...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $20.00 - قیمت اصلی $20.00
قیمت اصلی
$20.00
$20.00 - $20.00
قیمت فعلی $20.00
فروخته شده

مارک کت - پایان فرش مقاوم در برابر خاک

Imperial Dade
قیمت اصلی $29.00 - قیمت اصلی $29.00
قیمت اصلی
$29.00
$29.00 - $29.00
قیمت فعلی $29.00
موجود است

Mark Coat - Sil Resistant Carpet Finish یک فرمول شیمیایی ویژه برای درمان در محل فرش برای ایجاد مقاومت در برابر خاک و دفع لکه است. استفاده از آن بر...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $29.00 - قیمت اصلی $29.00
قیمت اصلی
$29.00
$29.00 - $29.00
قیمت فعلی $29.00

Magic Stain & Dye Remover

MasterBlend
قیمت اصلی $74.99 - قیمت اصلی $74.99
قیمت اصلی
$74.99
$74.99 - $74.99
قیمت فعلی $74.99
تمام شده

Unleash the power of precision stain removal with Magic Stain & Dye Remover. Tailored for the meticulous care of wool and natural fibers, this...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $74.99 - قیمت اصلی $74.99
قیمت اصلی
$74.99
$74.99 - $74.99
قیمت فعلی $74.99
فروخته شده

Formula M - Detergent

MasterBlend
قیمت اصلی $59.99 - قیمت اصلی $59.99
قیمت اصلی
$59.99
$59.99 - $59.99
قیمت فعلی $59.99
موجود است

Unlock the power of professional cleaning with Formula M Detergent by MasterBlend. This heavy-duty enzyme detergent is meticulously formulated to ...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $59.99 - قیمت اصلی $59.99
قیمت اصلی
$59.99
$59.99 - $59.99
قیمت فعلی $59.99

Oriental Rug Shampoo

MasterBlend
قیمت اصلی $51.50 - قیمت اصلی $51.50
قیمت اصلی
$51.50
$51.50 - $51.50
قیمت فعلی $51.50
موجود است

Premium Oriental Rug Shampoo - Immerse your textiles in luxury with this expertly blended rug shampoo. Tailored for the utmost care of wool and de...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $51.50 - قیمت اصلی $51.50
قیمت اصلی
$51.50
$51.50 - $51.50
قیمت فعلی $51.50

MasterTech Shampoo

MasterBlend
قیمت اصلی $49.25 - قیمت اصلی $49.25
قیمت اصلی
$49.25
$49.25 - $49.25
قیمت فعلی $49.25
موجود است

Revitalize your precious oriental rugs with MasterTech Shampoo, an expertly formulated solution designed to rejuvenate and brighten difficult orie...

مشاهده جزئیات کامل
قیمت اصلی $49.25 - قیمت اصلی $49.25
قیمت اصلی
$49.25
$49.25 - $49.25
قیمت فعلی $49.25